Palvelut 

TUOTANTOELÄIMILLE

  • Naseva- käynnit nautatiloille (myös Sikava- oikeudet), myös NEUVO- rahalla
  • Kuukausitarkastukset (mm. nupoutukset, tiineystarkastukset, hedelmällisyyskäynnit)
  • Akuutit sairastapaukset
  • Akuutit sorkkasairastapaukset, teen sorkkahoidon ja mahdollisen lääkityksen, tilalla oltava sorkkateline tai vastaava mahdollisuus nostaa jalka ylös
  • Lampaiden terveydenhuoltokäynnit, tiineystarkastukset (sikiöiden laskenta ultraäänellä), loishäätösuunnitelmat, NEUVO-oikeudet

HEVOSILLE

  • Rokotukset, hammashoidot
  • Tammapraktiikka (kiima- ja tiineystutkimukset ultraäänellä, siemennykset)
  • Pienet tallilla suoritettavat toimenpiteet (esim. rauhoitus kengitykseen, verinäyte, eutanasia ym.)

PIENELÄIMET

  • Terveyssyistä en tee pieneläinpraktiikkaa.


Luo kotisivut ilmaiseksi!